spedi_se_annons
Nyheter

Vinst för Suezkanalen: 5,3 miljarder USD

År 2017 var ett bra år för Suezkanalen. En vinst på totalt 5,3 miljarder dollar innerbär en ökning på 5,6 procent i jämförelse med föregående år. 

Trafiken på farleden som knyter samman Europa med Asien skall ha ökat med 4,6 procent i jämförelse med 2016.

Totalt innebar trafikökningen i runda slingor en ökning av netto-tonnaget med 7,1 procent.

Vidare siktar man nu på att förvalta denna ökade intäkt genom att implementera olika utvecklingsprojekt i områdena, för att i förlängningen attrahera investerare inom industrisektorn.

I december slog man rekord då det, under ett dygn, passerade totalt 74 fartyg genom kanalen. Detta är det högsta antal fartyg som hittills har passerat kanalen under ett dygn.

Källa: Worldmaritimenews.com

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code