spedi_se_annons
Blogg

Vilka säljer bäst, introverta eller extroverta?

Joakim Hällström

Joakim Hällström | Försäljningschef på Closers, ett headhuntingföretag nischat inom försäljning.

 

Ingen av dem, enligt en forskningsstudie av Adam M. Grant. Jag lägger mycket tid på att söka efter den heliga gralen när det kommer till vilka egenskaper som är det mest vitala hos en säljare, det mesta som man snubblar över känns både logiskt och vedertaget. Exempel på sådana egenskaper är att vara prestationsorienterad och besitta god verbal förmåga.

Ibland trillar man över saker som bryter mot konsensus, och då blir det desto mer intressant. En sak som länge varit, och fortfarande är, konsensus, är att högpresterande säljare är extroverta…

I en forskningsstudie där man undersökte hur extrovert personlighet korrelerar med lämplighet för säljyrket så kom man fram till att så kallade ambiverta(ligger i mitten på skalan som går från introvert till extrovert) lyckas långt mycket bättre än extroverta personer.

Vad ligger då bakom detta, för många(?), förvånande faktum?

I korta drag kan man säga att det primärt handlade om 3 egenskaper

Intuition – Ambiverta personer är smidiga i sociala sammanhang. De är bättre på att veta när man ska prata och när man ska vara tyst, vad som är lämpligt att säga och vad som inte är lämpligt att säga, när man ska köra på och när man ska hålla tillbaka. De kommer också ofta väl överens med både introverta och extroverta.

Flexibilitet – Ambiverta personer tenderar att behärska både typiskt extroverta arbetsuppgifter(cold calling, för att nämna ett exempel) och introverta arbetsuppgifter(administration och prospektering för att nämna några exempel).

Känslomässig stabilitet – Medan extroverta personer ofta är lite kallare, och introverta personer känsliga, så är ambiverta personer balanserade. Mer empatiska än extroverta och mindre lättpåverkade än introverta.

Vilka är era reflektioner kring detta?

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code