spedi_se_annons spedi_se_annons
Blogg Teknik

Vems fel, när den självkörande bilen krockar?

Ett samhälle med självkörande bilar – numera en tidsfråga mer än ett utopiskt tankeexperiment. Tekniken finns, men hur gör vi med lagstiftningen?

Enligt en artikel i Nyteknik.se arbetas det nu fram förslag på hur lagstiftningen kan och bör utformas.

Wanna Svedberg, doktor i rättsvetenskap och forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) menar på att det är svårt att hålla föraren straffrättsligt ansvarig när fordonet framförs autonomt.

När vi har teknologi som innebär att föraren inte behövs behöver rätten förändras

I sin rapport föreslår hon en form av vägtrafikledningscentral (VLC) där ägaren till bilen behöver teckna en form av licens.

Ägaren måste sedan ansöka om tillstånd hos VLC innan denne låter bilens ai ta över kontrollen. VLC genomför en fjärrstyrd identifikation av fordonet samt en diagnosticering av dess självkörande system. Sedan kontaktas ett antal driftcentraler som ger klartecken eller säger nej. Dessa kan vara till exempel polisen, SMHI och SOS. Därefter beviljar eller avslår VLC ansökan.

Hurvida detta behöver göras varje gång återstår att se. Tanken med trafikcentralerna är också att det skall råda fri etableringsrätt. Vem som helst skall kunna starta sådan verksamhet.

Blev du hjälpt av detta inlägg?