spedi_se_annons
Blogg Nyheter

Varifrån skall besättningen komma?

En av anledningarna till att ha ”bekvämlighetsflagg” på ett fartyg är att slippa ha hela besättningen från flaggstaten

Historiskt så hade ett svenskt fartyg svensk besättning, ett danskt dansk besättning osv. Men som vi alla vet, så är det olika lönenivåer i världen, som inte nödvändigtvis styrs har de anställdas kompetens, utan snarare av skattetryck och levnadsstandarder i hemlandet. Är vi här hemma är det uppenbart att arbete i Sverige bör ge svensk lön (nåja, det var fram tills EU-inträdet i alla fall). Vi hade ju svenska kostnader, så det var logiskt.

I en internationell värld är det ju inte så självklart.

Av tradition har sjöfolk ofta varit från Filippinerna. Med sjöfolk menas oftast matroser och maskinister. Befäl såsom maskinschefer, nautiker som skeppare och styrmän undantagna. Dessa är ofta från Europa (ägarens representanter). På senare tid ofta ryssar som har god nautisk kompetens, men många andra nationaliteter förekommer förstås.

Nu anser man i Indien att man förlorar mark (ehm, sjö?) och kampanjar för att fler indiska sjömän skall jobba internationellt.

Även sjöfolk från filipinerna har börjat stiga i ranking, och vi ser dem oftare i befälsroller. Indierna är duktiga och kommer säkert att konkurrera med europeiskt sjöfolk på alla nivåer inom kort. Endast automatiserade fartyg kan hota en sådan utveckling.

Splash 24/7

 

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code