spedi_se_annons spedi_se_annons
E-handel Kunskap

Vad innebär valutarisker?

Du har kanske hört eller läst termen tidigare; Valutarisk. Men vad innebär det och hur kan man skydda sig mot nedgångar i den volatila valutamarknaden?

Vad innebär valutarisker?

Valutarisker för svenska företag kan b la. uppstå i samband med en export eller importaffär. Att man betalar eller får betalt i en utländsk valuta. Risken ligger i att det mellan den perioden från det att affärsavtalet upprättas, till att betalning  genomförs kan ske skiftningar i valutakurserna. Enkelt kan man säga att fakturornas ”värde” skiftar i enlighet med valutamarknaden.

Scenario: Du köper varor av en leverantör i USA. Ni upprättar ett köpeavtal om delvis förskottsbetalning. Resterande del betalas efter att varorna har ankommit. Under transportens gång sker en höjning av dollarkursen med 10%. Dina varor har då blivit 10% dyrare.

Hur kan jag skydda mig?

Genom sin bank kan man köpa någonting som kallas ”terminer”, vilket krasst innebär ungefär samma sak som att binda sin ränta på t ex. ett bostadslån. Du och banken ingår ett avtal som avser försäljning av en viss mängd valuta till en bestämd valutakurs, på ett i specifikt datum i framtiden.

Detta är ett av exemplen på hur man kan hantera valutarisker. Det finns fler. Kontakta just din bank och hör med dem vad de kan erbjuda.

Blev du hjälpt av detta inlägg?