spedi_se_annons spedi_se_annons
Ekonomi Kunskap

Vad innebär kassaflöde? (Cash Flow)

Begreppet kassaflöde syftar till in- och utflödet av pengar i ett företag.

Det gemensamma flödet av pengar in och ut ett företag kallas för Kassaflöde (Cash Flow).
Kassaflödet ger en indikation på hur företaget mår rent ekonomiskt och gör att man t ex kan ställa företaget i relation till andra aktörer på marknaden. Att analysera ett företag utifrån deras kassaflöde kallas för en kassaflödesanalys.

Ur kassaflödesanalysen kan man utläsa information som inte alltid går att se i t ex balansräkningen; så som lagernivåer, underhållskostnader eller kostnader för utveckling, räntor och skatter.

När företag vill titta på sin ekonomi ur ett investerarperspektiv används så kallade kassaflödesbaserade modeller.

Blev du hjälpt av detta inlägg?