spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TBM – Time Based Management
Ett s k managementkoncept där tid används som styrande variabel, tid till kund, tid till marknad och genomloppstid.

TERMINAL
En godsterminal i ett transportsystem är en knutpunkt eller en mellanstation för omlastning och sortering av gods. I den här bemärkelsen kan den betraktas som en nod i ett materialflödessystem där man sammanför eller delar upp materialflöden. En godsterminal kan också vara slutmottagare.

TIR
TIR står för Transport international par la route och avser en internationell tullkonvention enligt vilken plomberade fordon äger rätt att passera nationsgränser utan tidsfördröjande tullvisitering.

Track and Trace – Track and Trace
En funktion i transportsystem för att följa och spåra en försändelse under transport.

Transittid – Transit Time
Den totala tidsrymden mellan den tidpunkt en vara är klar för leve­ rans fram tills varan anländer till mottagaren.

Tullfritt lager – Bonded Warehouses
Produkter med utländskt ursprung med låg omsättningshastighet kan med fördel lagras i ett tullager eller utländsk handelszon, för att uppskjuta betalning av tull.