spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Reklamation – Claim
Ekonomiskt anspråk för förluster, skador, försening eller för fel avgift.

RO-RO
Ro-Ro-fartyg (av engelskans roll on, roll off) är fartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land. Detta kan ske genom ramper i fartygets för och akter eller vid fartygets sidor. En variant är ro-pax-fartyg, alltså bilfärjor för många passagerare och fordon.

ROI – Return on Investment
Avkastning på investerat kapital, dvs vinst i förhållande till investerat kapital. Se även DuPont­schema.