spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Partiformning – Lot Sizing
Metoder för att bestämma lämplig orderkvantitet, vilket innebär att man grupperar ett eller era materialbehov till att omfattas av en tillverkningsorder alternativt inköpsorder, ofta utifrån en kostnads­ ekonomisk optimering.

Paternoster – Paternoster
En lagringsmetod för småartiklar. Hyllfacken roterar kring horison­ tella axlar. Styrning sker med hjälp av dator.

Periodbeställningssystem – Periodic Ordering System
Besläktat med det traditionella beställningspunktsystemet men man arbetar med konstanta beordringsintervall och varierande orderkvantiteter.

Pisksnärteffekt – Bullwhip Effect
Ett fenomen som kan uppträda i hierarkiska lagersystem och som innebär att efterfrågesvängningar förstärks uppströms i försörj­ ningskedjan.

Plocklager – Picking Stock
En lagringsplats för plockning av mindre kvantiteter där de behövs, tex vid monteringsplats eller utleveransplats.

POD (Leveransbevis)
POD är en förkortning av Proof of delivery, dvs leveransbevis

Produkter-i-arbete (PIA) – Work in Process, WIP
Varor som är under tillverkning i olika led. Uppstår i och med att material tas ut mot tillverkningsorder från förråd och upphör med inleverans till lager eller utleverans till kund. Varor­i­arbete är en alternativ benämning.

Prognos – Forecast
En framtidsbedömning av vad som väntas påverka företaget men som företaget inte kan påverka. Prognoser i logistiksammanhang är framför allt aktuella för bedömningar av framtida efterfrågan.