spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Offert – Quotation
Ett erbjudande från en leverantör om att tillverka/leverera varor och tjänster vid ett speci cerat tillfälle till speci cerade pris­, betal­ nings­ och leveransvillkor.

Ombud – Agent
En organisation som representerar och säljer tex ett transportföre­ tags tjänster på en de nierad marknad.

Omsättningshastighet – Turnover Rate
Alternativ benämning för Lageromsättningshastighet. Kan också avse kapitalomsättningshastighet.

Omvänd logistik – Reverse Logistics
Logistiksystem för återanvändning av produkter och material.

Ordercykel – Order Cycle
Avser den process som startar med att ett behov uppstår och slutar med att levererad produkt är tillgänglig för användning eller för att läggas i lager.

OTIF (On Time in Full)
OTIF är en term som används i samband där man diskuterar leveransprecision. Vanligtvis mäts OTIF i procent. Antal procent av antingen ett antal rader eller sändningar som levererats i tid, i sin helhet; därav namnet "On Time In Full". Fotnot: Många företag kräver ett OTIF-värde på mellan 95-98%.

Outsourcing – Outsourcing
Verksamhet för vilken man överlåter driften till ett annat företag. Dvs man bestämmer sig för att köpa den aktuella tjänsten, istället för att utföra den i egen regi.