spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Negativt lager – Negative Inventory
Ett uttryck för en orderstock, d v s den inneliggande kundorder­ stocken är större än det fysiska lagret.

Nod/Nav – Hub
En knutpunkt i ett distributionssystem eller materialförsörjnings­ system.

Nollager – Zero Inventory
Används ibland som synonym till Just­in­time, d v s lagerlös verksamhet.

NSAB – NSAB
Nordiska Speditörsförbundets Allmänna Bestämmelser som reglerar formen för speditörens och uppdragsgivarens rättigheter och skyldigheter.