spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
MAUT
MAUT är en infrastrukturavgift som tas ut av den tyska staten för att finansiera bygget och underhåll av vägar, broar och tunnlar. Kort sagt: De transportföretag som är med och nyttjar infrastrukturen skall också vara med och betala för den. Beroende på en rad faktorer (Körda kilometer, fordonsklass och antalet drivaxlar.) utgår en varierande taxa för de fordon som trafikerar de tyska vägarna.

MIXED CARGO (Styckegods)
Med styckegods avses gods av varierande storlek och slag, för lastbilstransporter ofta i storleksordningen 100–1000 kg, som till mindre del uppfyller en lastbärares kapacitet och kan bli aktuell för omlastning mellan kort- och långväga lastbärare.

Mjölkrunda – Milk Run
Ett sätt att transportera varor från leverantörer. I stället för en trans­ port per leverantör och leveranstillfälle samordnas leveranserna från era leverantörer till en gemensam transport, typ rundtur.

Multimodala transporter – Multi-modal Transportation
Transport av gods genom att använda mer än ett sorts transport­ medel, t ex kombinera tåg och lastbil. Se även Intermodala transporter.