spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lagerhållningskostnad – Warehousing Cost
Omfattar alla kostnader som uppstår när man lagerhåller artiklar: kapitalkostnader, kostnader för lagerlokaler, hanteringsutrustning, lagerhyllor, ställage, hantering, försäkringar, värdeminskning, inventering, administration, databehandling och personal.

Lagerstatus – Inventory Status
Avser information om disponibla tillgångar i lager för en artikel. Kan omfatta saldo, förväntade leveranser samt reservationer till kund­ och tillverkningsorder. Se även Disponibelt saldo.

Lagervärde – Stock Value
Värdet av det aktuella lagret, vilket ofta mäts som inköpsvärde för de produkter som ligger i lager. Lagervärdet används för beräkning av lageromsättningshastighet.

Leveranssäkerhet – Delivery Reliability
Avser i vilken utsträckning korrekt vara levereras och att levererad vara är felfri.

LIFO – Last In – First Out
En princip för lagervärdering. Vid prissättning av kvantitet i lager utgår man från att det senast inlevererade partiet förbrukats först. Används också i samband med lagerhantering, t ex vid djupstapling.

LTL – Less than Truck Load
En kund fyller bara en del av en lastbil för sin transport (= styckegods).