spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
JIT – Just-In-Time
En filosofi för att eliminera slöseri och att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs. Förutsätter mycket korta omställnings­ och genomloppstider, försumbar kassation och hög tillgänglighet hos maskiner och anläggningar.

JOINT LOADING (Samlastning)
Samlastning innebär att flera olika sändningstyper från olika godsavsändare transporteras på en gemensam lastbärare. Motsatsen till samlastning är dedikerad transport.