spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IATA – IATA
International air transport organisation. En intresseorganisation som utvecklar och administrerar flygbolagens formella regler ex säkerhet och prissättning.

Inaktivt lager – Nonactive Inventory
Lager av artiklar med ingen eller mycket låg rörlighet. Kan de nieras som lager av artiklar för vilka ingen förbrukning skett under närmast föregående år.

Indirekt kostnad – Indirect Cost
Kostnad som inte direkt kan härledas till en kostnadsbärare (= omkostnader).

Inkurans – Obsolescence
Artiklar som förlorar sitt ursprungliga värde pga konstruktions­ ändringar, modellbyten eller att de pga ålder får begränsad användbarhet.

Inkurant lager – Obsolete inventory
Inaktivt lager, dvs artiklarna efterfrågas inte längre.

Input/output-modell – Input/Output Model
En modell för strukturering och registrering av såväl fysiska volymer som ekonomiska uppgifter för mätning av ödeseffektivitet.

Insourcing – Insourcing
En term som beskriver att man tar hem verksamheter som tidigare har utförts av någon annan och utför dom i egen regi.

INTERMODAL TRANSPORT (Intermodala transporter)
Intermodala transporter avser transporter av gods där godset hela tiden finns i en och samma lastbärare eller fordon men där lastbäraren/fordonet transporteras med olika sorters transportmedel. Exempelvis kan det vara fråga om en container som transporteras med en kombination av tåg och lastbil.

Intermodala transporter – Inter-Modal Transportation
Avser transporter av gods där godset hela tiden nns i en och samma lastbärare eller fordon men med olika transportmedel, tex container som transporteras med kombinationen tåg och lastbil. Se även Multimodala transporter.