spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Genomloppstid – Throughput Time
Den tid som åtgår för en artikel, från materialuttag och start av första operationen till inleverans av färdig artikel. Består av transporttider, kötider, omställningstider och produktionstider.

Grundprognos – Basic Forecast
En prognos för ett antal perioder in i framtiden, gjord med utgångs­ punkt från efterfrågestatistik rensad från säsongsvariationer. Grundprognosen korrigeras per period med uppskattade trender respektive multipliceras med beräkande säsongsindex, för att ta fram den slutliga prognosen.