spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
FCA - FREE CARRIER (Fritt fraktföraren) (Med angiven plats)
Säljaren skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna på köparen. Säljaren ska överlämna varorna, utfärda faktura, deklarera varorna för export och meddela köparen att varorna är levererade. Köparens uppgift är att ordna transport, tala om för säljaren var varorna ska överlämnas samt utföra tulldeklaration för importen. FCA kan användas för alla transportsätt Ev. försäkring tecknas av köparen.

FIFO – First In - First Out, FIFO
Tre olika betydelser: Prioriteringsregel i fabriken; regel för uttag ur lager; artiklar prissätts och värderas som om FIFO­principen strikt tillämpas vid fysiska lageruttag.

Flerterminalsystem – Multiple Terminal System
Ett terminalsystem där era terminaler har samma terminalnivå. Varje terminal på högsta nivå tilldelas ett tra kområde till vilken lokala terminaler hör för insamling och distribution av gods. Används framför allt för styckegods.

Flytande beställningspunkt – Floating Order Point
I stället för periodisk beräkning av beställningspunkter beräknas dessa löpande i takt med ledtids­ och efterfrågeförändringar.

FOB - Free On Board (Fritt ombord) (Med angiven inlastningshamn)
FOB ska endast användas för sjötransporter. Säljaren har uppfyllt sina skyldigheter när varorna placerats ombord på fartyget i den inlastningshamn som bestämts. Därefter övergår risken till köparen. Säljaren står för lastningskostnaderna. Vid FOB skall säljaren deklarera varorna för export samt skriva ut faktura. Säljaren ska också meddela köparen när varorna har levererats. Transporten ordnas av köparen. Köparen måste informera säljaren om transporten för att denne ska kunna organisera lastning av varorna. Köparen står för kostnaderna efter det att varorna placerats ombord och ombesörjer importen av varorna. Ev. försäkring tecknas av köparen.

Följesedel – Delivery Note, Packing Slip
Kundorderdokument som speci cerar en utleverans och som bipackas godset.

FORWARDING (Spedition)
Spedition är en verksamhet som består av att för någons räkning , ta emot, sända iväg eller magasinera gods. Företag eller personer som yrkesmässigt bedriver spedition kallas speditör.

Fristapling – Free Stacking
En lagringsmetod som innebär att lastpallar placeras i djupled direkt på golvet och i höjdled ovanpå varandra.

Fyllnadsgrad – Fill Rate
Ett uttryck för i vilken utsträckning tillgängligt lagerutrymme är utnyttjat, tex antal lagerplatser i förhållande till tillgängliga lagerplatser, alternativt utnyttjad lageryta i förhållande till tillgänglig lageryta.