spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
EAN – European Article Numbering
Numerisk streckkod för märkning av konsumentprodukter. Varje land har speci k landskod (Sveriges är 73). Motsvarighet i USA är UPC­koden (Universal, eller Uniform, Product Code).

ECR – Ef cient Consumer Response
En form av partnersamverkan mellan kunder och leverantörer för att effektivisera varu öden. Kan också gälla sortiment, marknads­ föringsaktiviteter och introduktion av nya produkter av gemensamt intresse.

EDI
Electronic Data Interchange, EDI, system med gemensam standard för överföring av kommersiell information som order, transiteringar och fakturor över ett datanät.

Edifact – Electronic Data Interchange for Administration
FN­standard för hur elektroniska EDI­meddelanden mellan företag ska se ut.

Efterkalkyl – Actual Cost
Beräkning av verklig kostnad som görs när man vet utfallet.

EKAER-nummer
EKAER innebär i korthet att en ungersk varumottagare eller varuleverantör måste registrera varutransporten i en särskild databas, EKAER, om varuavsändaren eller varumottagaren finns utanför Ungern. Syftet med EKAER-systemet är att det ungerska skatteverket ska kunna spåra godstransporter i Ungern för att komma åt korruption, samt säkerställa att inga varor förs in i Ungern utan att ha rapporterats och klarerats av de ungerska skatte- och tullmyndigheterna.

ETA
ESTIMATED TIME of ARRIVAL - Det datum eller tid en sändning beräknas ankomma angiven plats.

ETC
ESTIMATED TIME of COMPLETION - Det datum då godset beräknas vara färdigställt.

ETD
ESTIMATED TIME of DEPARTURE - Det datum då sändningen beräknas avgå.

EUR-pall – Euro Pallet
Standardiserad lastpall med måtten 1200x800 mm, för transporter på järnväg och lastbil. Används av era europeiska länder som standard vid lastning.

EXPORT
Export (för en svensk aktör) innebär utförsel och försäljning av varor till ett land utanför EU. Export i allmänhet innebär utförsel och försäljning av gods från ett land till ett annat.

EXW (EX WORKS)
Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transportmedel som köparen bestämt. Det är köparen som skall ordna tullformaliteter vid såväl export som import samt stå för alla kostnader och risker. EXW är enligt Incoterms det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret. Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att genomföra de formaliteter som krävs för export. EXW kan användas för alla transportsätt. Köparen står risken för godset under hela transporten EXW kan användas för alla transportsätt Ev. försäkring tecknas av köparen.