spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B/L
Förkortning av "Bill of Lading"

B2B
B2B =”Business To Business” Är när handel utförs mellan en eller flera juridiska personer. Stöds av köplagen.

B2C
B2C = ”Business To Consumer” Är när handel utförs mellan en juridisk person och privatpersoner. Stöds av konsumentköplagen.

BAF
Förkortning av "Bunker Adjustment Fuel". Används för att kompensera för rederiernas fluktuerande bränslekostnader. Förkortas ibland även "FAF" (Fuel Adjustment Factor).

BCO
Förkortning för "Beneficial Cargo Owner" och refererar till den som Fysiskt tar över ägandet av godset vid ankomst. Borträknat tredjeparts-logistikföretaget som flyttar godset till denna.

BEAM
Bredden på ett fartyg.

Beläggningsgrad – Load Factor
Utnyttjad tid i relation till totalt tillgänglig tid.

Benchmarking – Benchmarking
Systematisk mätning av prestationer för jämförelse med andra företags kundservice, leveranstider, produktutvecklingstider, kapitalbindning m m.

Beställningspunkt
En beställningspunkt är en kalkylerad lagernivå som används för att påbörja nya order för lagerpåfyllning. Beställningspunkten jämförs med redovisat saldo alternativt med disponibelt redovisat saldo. Om detta saldo är mindre än beställningspunkten initieras ett förslag till ny order. Principiellt är beställningspunkten lika med prognostiserad förbrukning under återanskaffningstiden plus en säkerhetslagerkvantitet. Läs även artikeln: Så räknar du ut er beställningspunkt (http://www.spedi.se/sa-funkar-bestallningspunkt/)

Beställningspunktsystem – Order Point System
Ett lagerstyrningssystem. Beställningspunkten jämförs med redo­ visad saldokvantitet. Orderförslag skapas när saldot underskrider beställningspunkten.

Bill of Lading (Konossement)
Det dokument som fastställer villkoren i ett avtal mellan en avlastare och ett transportföretag. Det fungerar som ett transportavtal och ett kvitto för varor.

Buffertlager – Buffer Stock
Lager för att ta upp osäkerhet i efterfrågan eller för att utjämna ödet i en produktionsprocess. Se även Säkerhetslager.