spedi_se_annons spedi_se_annons
Inrikes Nyheter

Tågen blir allt bättre på att komma i tid

Tågtrafikens punktlighet för persontåg under 2017 var 90,3 procent. En ökning jämfört med 2016, då punktligheten detta år låg på 90,1 procent. Trafikverket följer löpande upp hur stor andel av persontågen som kommer fram till sin slutstation i rätt tid, meddelar trafikverket via ett pressmeddelande.

− ­Nu ser vi positiva effekter av vårt riktade underhållsarbete, där vi har satsat på att åtgärda delar i järnvägssystemet som är särskilt störningskänsliga. Öppnandet av Citybanan i Stockholm under 2017 har också gjort att järnvägen är mindre sårbar för oförutsedda störningar. De kommande åren kommer järnvägen att rustas upp, moderniseras och byggas ut, säger Ann-Sofi Granberg, som är chef på Trafikledning på Trafikverket och ordförande för branschsamarbetet Tillsammans för tåg i tid.

− Tyvärr ser vi att genandet över järnvägen ökar. Konsekvensen är att vi varje dag av säkerhetsskäl måste stoppa eller sänka hastigheten för upp till 80 tåg, något som bara under 2017 kostade samhället 82 miljoner. Det är ett problem som är extra viktigt att prioritera, eftersom det inte bara handlar om punktlighet utan också om människors säkerhet och lokförarnas arbetsmiljö. Vi måste alla hjälpas åt att förhindra onödigt och livsfarligt spårspring, menar Ann-Sofi Granberg.

Så beräknas punktlighet

Punktligheten mäts i hur stor del av tågen som har nått sin slutstation i rätt tid. Om ett tåg ankommer inom 5 minuter efter utsatt ankomsttid anses det vara i tid. Vid beräkning av punktlighet för persontåg ingår även de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00.00 dagen innan avgång. De tåg som ställts in räknas i statistiken som försenade tåg.

 

Blev du hjälpt av detta inlägg?