spedi_se_annons
Nyheter

Spendrups klar med transportupphandling

Under 2017 gick Spendrups ut på marknaden för att upphandla transporter till och från Spendrups anläggningar, leverantörer och kunder. Upphandlingen för fjärr- och närtransporter är nu avklarad, meddelar företag via sitt pressmeddelande på siten via.tt.se.

För att transporterna skall bli så effektiva och hållbara som möjligt tittade man på vilka synergier som fanns med leverantörernas befintliga flöden. För att minska omlastningar och körsträckor (i.e minska påfrestningen på miljön) har en viktig del i upphandlingen varit att på ett så effektivt sätt som möjligt samordna direktleveranser, fjärrleveranser och närdistribution.

– Miljö och hållbarhet har varit avgörande vid val av leverantör. Vår ambition är en fossilfri transport och de leverantörer som inte lever upp till det i dagsläget har gjort en treårsplan där de förbinder sig att minska användningen av fossilt drivmedel, säger Jens Boström, transportchef på Spendrups Bryggeri.

Avtal för fjärrtransporterna har slutits med DSV, DHL, Kjellbergs och Maserfrakt. För närtransporterna har avtal slutits med Logex, FSB, PostNord Termo, RB Logistik i Växjö och Börje Bengtsson.

Upphandlingen omfattar transporter av mer än 300 000 ton gods årligen och till ett värde av knappt 100 miljoner kronor.

– Vi är nöjda med upphandlingen och ser fram emot en lösning där vi kan erbjuda fler leveransdagar per vecka till våra kunder i stora delar av landet, säger Jens Boström.

Upphandlingen beräknas vara helt klar under andra kvartalet i år.

Bild: Pressbild spendrups.se

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code