spedi_se_annons
Blogg

Sjöfarten får stöd?

Som de flesta vet så har sjöfarten mycket litet stöd från Stockholm och regeringen (det gäller både sittande och de senaste, ehm, ja, ända sedan varvskrisen på sjuttiotalet). Transportnäringen får sällan något stöd från miljöpartiet heller.

Här är något så ovanligt som en debattartikel från en miljöpartist som förespråkar sjötransproter.

Inom EU pratar man ofta om inre vattenvägar, som är kanaler, floder och ofta också ren kustsjöfart. Denna kan genomföras med fartyg som är enklare utrustade, konstruerade för lägre vågor etc, och med mindre besättning. Det gör att de långsammare farten kan bli konkurrenskraftig genom ett lägre pris.

I Sverige finns inget sådant regelverk. Bland annat för att Sjöfartsverket gjort bedömningar att våghöjden i Vänern och Mälaren liknar den på Nordsjön, och därmed måste fartygen ha liknande prestanda. Inom EU ser det ofta helt annorlunda ut. Man kan göra ganska korta resor med både petroleumprodukter, containers och en hel del olika bulklaster, som alla idag utförs med lastbil i Sverige.

Karin Svensson Smith i Göteborgsposten

Det finns massor med sådan trafik som försvunnit. Tex kunde man tänka sig att oljeprodukter till Vänern transporterades på båt istället för på väg. Förr gick det tankbåtar i Göta älv, men numera sällan. Det borde gå att köra gods i tex trailer, lastade på mindre båtar längs ostkusten, osv.

(Bilden: En pråm flyttar containers mellan de olika containerterminalerna i Rotterdam)

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code