spedi_se_annons
Blogg

Framtiden inom satellitnavigering

Sedan en lång tid tillbaka har det gått att navigera med stor precision med hjälp av satelliter. Detta kommer snart att bli mycket mer än bara navigering

Amerikanska försvaret utvecklade på åttiotalet det som vi idag i dagligt tal kallar GPS. Redan mot slutet av 90-talet och början av 2000-talet började systemen få civila användningar. Systemet gav en mycket bättre precision än äldre former av positionsbestämning, detta trots att amerikanska försvaret försämrade precisionen i systemet för civilt bruk.

Sedan det civila fick tillgång till hela precisionen i systemet har vi dem nu tillgängliga för alla, för en väldigt låg kostnad.

Bortsett från ett par rent tekniska problem med GPS-systemet, så finns det förstås politiska problem också. Att helt förlita sig på ett navigationssystem som bygger på att främmande militärmakts godtycke är inte bra i längden. Därför utvecklade ryssarna ett eget system kallat GLONASS. Och EU bygger på ett eget kallat Galileo.

Det ryska systemet finns tillgängligt och används redan av flera moderna mobiltelefoner (tillsammans med GPS för bättre precision). EUs system togs i bruk kring årsskiftet och börjar rullas ut nu.

Positionsbestämning med satelliter är förstås ett stort ämne och vi skall inte fördjupa oss i det här och nu, mer än att bara konstatera att det nya systemet som EU lanserar kommer att få stort inflytande vid räddningsaktioner. Tidigare system har varit passiva, så att du på jorden bara kunde lyssna på satelliterna (och därmed få veta var du var). I Galileo kommer du också att kunna skicka en nödsignal till satelliten, berätta var du är och från satelliten få bekräftat att de tagit emot dit nödanrop.

Detta innebär att det går att hitta en nödställd mycket snabbare än tidigare varit möjligt. Något som kommer att vara till stor hjälp för både sjöräddning, flygräddning och för alal som går vilse i skogen! På bilden syns en nödfyr att användas till sjöss. Den sänder ut sin position så att räddningstjänst kan undsätta en nödställd.

Mer om GPS här:
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

Mer om GLONASS här:
https://en.wikipedia.org/wiki/GLONASS

mer om Galileo här:

https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_(satellite_navigation)

och

https://www.gsa.europa.eu/

och om SAR med Galileo här:

http://www.maritimejournal.com/news101/onboard-systems/safety,-survival-and-training/galileo-goes-live?platform=hootsuite

Artikelns bilder kommer härifrån: https://www.gsa.europa.eu/

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code