spedi_se_annons spedi_se_annons
Blogg

Så funkar antidumpningstull

Antidumpningstull och utjämningstull är en sorts extratull som du under vissa förutsättningar måste betala vid import av varor som är prisdumpade, det vill säga varor som har ett lägre pris vid export än på hemmamarknaden. Tullsatsen kan gälla för en vara från ett visst land men kan ibland också gälla för varor från en namngiven tillverkare.

Antidumpningstull/utjämningstull är handelspolitiska åtgärder som EU kan besluta om för att skydda vår industri mot dumpade priser. Dessa prisdumpningar kan antingen bero på att ett företag säljer en vara för ett lägre pris än på hemmamarknaden (antidumpningstull) eller att ett land ger en exportsubvention för att sälja varorna på export (utjämningstull).

För att se om en vara du vill importera omfattas av en sådan åtgärd måste du ta reda på varukoden och ursprungslandet för varan. I Tulltaxan kan du sedan se om varan omfattas av någon antidumpningstull.

Tulltaxan

Företag i Sverige som anser sig negativt drabbade av prisdumpning bör kontakta Kommerskollegium för information om hur de ska driva ett sådant ärende.

Kommerskollegium

Broschyrer

Antidumpningstull och utjämningstull

 

Hela denna artikel är ett utdrag ifrån Tullverket.se

Blev du hjälpt av detta inlägg?