spedi_se_annons
E-handel Kunskap

Så funkar produktansvar

Om man som återförsäljare i Sverige importerat och/eller marknadsfört en produkt som sin egen, och denna produkt orsakat sak- eller personskada, kan man bli skadeståndsskyldig. Det är därför av stor vikt att detta ansvar görs upp via avtal på förhand mellan t ex. tillverkaren och återförsäljaren. 

Alla påverkas av produktansvaret, från tillverkare till konsument, genom produktansvarslagen.

Först och främst riktar sig produktansvaret mot tillverkaren av produkten. Men ett visst ansvar kan också vila på t. ex. underleverantörer, importören och andra näringsidkare som befattar sig med produkten. Deras ansvar är dock att ses som solidariskt.

Går det att friskriva sig ifrån detta ansvar?

Mot konsumenten kan man aldrig friskriva sig. Däremot, som vi nämner tidigare i artikeln, kan t ex. två återförsäljare upprätta ett avtal sinsemellan som, till viss del, friskriver den ena parten ifrån produktansvaret.

Straff och skadestånd

Om en produkt skulle komma att orsaka sak- eller personskada hålls alltså bestämd part skadeståndsansvarig. Utöver detta, och om det är ett case som handlar om att produkten orsakat skada på en arbetsplats, tillämpas även arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och brottsbalken. Yttersta ansvar för olyckan i sig faller på den person som är ansvarig för arbetsmiljön.

 

Läs mer:

Konsumentverket

Köplagen (Lagen.nu)

Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket)

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code