spedi_se_annons spedi_se_annons
E-handel Kunskap

Produktansvar – så funkar det!

Produktansvar

Några ord om produktansvar: Om man som återförsäljare i Sverige importerat och/eller marknadsfört en produkt som sin egen, och denna produkt orsakat sak- eller personskada, kan man bli skadeståndsskyldig. Det är därför av stor vikt att detta ansvar görs upp via avtal på förhand mellan t ex. tillverkaren och återförsäljaren. 

Alla påverkas av ett företags produktansvar, från tillverkare till konsument, genom produktansvarslagen.

Först och främst riktar sig företagens produktansvar mot tillverkaren av produkten. Men ett visst ansvar kan också vila på underleverantörer, importörer och andra näringsidkare som befattar sig med produkten. Deras ansvar är dock att ses som solidariskt.

Går det att friskriva sig ifrån produktansvar?

Mot konsumenten kan man aldrig friskriva sig. Däremot, som vi nämner tidigare i artikeln, kan t ex. två återförsäljare upprätta ett avtal sinsemellan som, till viss del, friskriver den ena parten ifrån produktansvar.

Straff och skadestånd

Om en produkt skulle komma att orsaka sak- eller personskada hålls alltså bestämd part skadeståndsansvarig. Utöver detta, och om det är ett case som handlar om att produkten orsakat skada på en arbetsplats, tillämpas även arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och brottsbalken. Yttersta ansvar för olyckan i sig faller på den person som är ansvarig för arbetsmiljön.

 

Läs mer:

Konsumentverket

Köplagen (Lagen.nu)

Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket)

Läs även artikeln – ”Räkna med hela transportkostnaden”

Utdrag ur artikeln:

När Hooverboarden slog ner med dunder och brak på den svenska marknaden (och den globala för den delen) arbetade jag med bl a. sjöimport ifrån Kina, närmare bestämt teknik-Mekkat Shenzhen. Var och varannan container bågnade av hooverboards med importörer av olika företagsstorlek. Glada i hågen och med en optimism som den av sanna entreprenörer kunde de knappt bärga sig tills containern kom av båten. Alla med samma dröm; att roffa åt sig en del av marknaden.

När du sonderat marknaden och hittat den vara som du bestämt dig för att importera, tänk då på nedan kostnader….

Läs mer

Blev du hjälpt av detta inlägg?