spedi_se_annons spedi_se_annons
Nyheter

Alla pratar om GDPR. Är ni redo?

Den 25:e maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning i Sverige och övriga EU. Förordningen som går under namnet GDPR är en akronym för ”General Data Protection Regulation” och är tänkt att ersätta vår nuvarande nationella förordning PUL-lagen (Personuppgiftslagen – länk) GDPR kommer att gälla alla företag som i sin verksamhet och i sina system på något sätt hanterar personuppgifter. 

GDPR: General Data Protection Regulation är en förordning som införs 25 maj 2018 och innebär en reglering för hur företag och organisationer får hantera och sprida personuppgifter. Till personuppgifter räknas alla de typer av uppgifter som kan användas för att identifiera en person; såsom personnummer, namn, telefonnummer, postadresser men även andra tekniska data såsom IP-adresser.

Förordningen GDPR som arbetats fram sedan år 2012 kommer från och med 25 maj 2018 gälla alla de företag och organisationer som bedriver verksamhet inom unionen (samtliga 28 medlemsstater). Förordningen gäller även för de företag och organisationer utanför unionen som har lagrade personuppgifter för medborgare inom EU, oavsett var de har sitt säte.

Vad är en personuppgift?

Datainspektionen definierar persondata som: all data som kan användas för att identifiera en person. Förutom de mest uppenbara uppgifterna, såsom namn, adress och personnummer, räknas även e-postadresser, IP-adresser och andra tekniska data som underlättar vid identifieringen av en individ.

Vid dataintrång

Om ett företag eller organisation blir utsatt för ett intrång som innebär en risk för ägarna av personuppgifterna skall detta intrång anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar.

Påföljder vid lagöverträdelser

Om ett företag eller organisation bryter mot förordningens regler kan de bli skyldiga till uppemot 4 procent av den totala årliga omsättningen, alternativt 20 miljoner euro (det som är högst av de två).

 

 

 

Illustration: Privat (Spedi.se)

Källor: Datainspektionen.se / Voister.se /

Blev du hjälpt av detta inlägg?