spedi_se_annons spedi_se_annons
Kunskap

Så funkar EKAER-nummer

 

EKAER innebär i korthet att en ungersk varumottagare eller varuleverantör måste registrera varutransporten i en särskild databas, EKAER, om varuavsändaren eller varumottagaren finns utanför Ungern. Särskilda bestämmelser gäller där vissa typer av produkter antingen kräver extra uppgifter eller i vissa fall helt kan undantas från registrering. Regeln gäller för samtliga transporter. För att säkerställa att denna lag följs krävs en transportbokning med de vanliga uppgifterna om lastnings- resp. lossningsadress, antal kolli och vikt. Det krävs även uppgifter om varans statistiska nummer samt varuvärde på varje statistiskt nummer. För att ens få lasta godset, krävs det att ett EKAER-nummer uppges (i Sverige till Ungern eller omvänt). Detta EKAER-nummer inhämtas hos den ungerske avsändaren/mottagaren. Det är fraktbetalaren som bär ansvaret för att uppgifterna är korrekta. Transporten (lastningen) kan endast påbörjas om samtliga uppgifter finns transportören tillhanda vid bokningen.

Syftet med EKAER-systemet är att det ungerska skatteverket ska kunna spåra godstransporter i Ungern för att komma åt korruption, samt säkerställa att inga varor förs in i Ungern utan att ha rapporterats och klarerats av de ungerska skatte- och tullmyndigheterna.

Blev du hjälpt av detta inlägg?