spedi_se_annons
Kunskap

Så funkar Brexit

Med den massiva mediarapportering som råder kring Brexit är det lätt att tappa fokus på helhetsbilden. Ambitionen med denna artikel är att på ett enkelt och avskalat sätt förklara grunderna i Brexit, och vad Brexit kan innebära.

Brexit är tänkt att träda i kraft 29 mars 2019. Enligt pågående utträdesavtal är inga stora förändringar tänkta att träda i kraft förens December 2020.

Vad är Brexit?

Brexit är en förkortning av ”British exit”  – och är den förkortning som används vid diskussion och rapportering av Storbritanniens utträde ur EU (Europeiska Unionen).

Vad är EU?

EU (Europeiska Unionen) är en politisk och ekonomisk union där 28 medlemsländer tillåter fri rörlighet av människor och varor mellan medlemsländerna. Storbritannien gick med i EU 1973, som då gick under namnet EEG (Europeiska Ekonomiska Gemenskapen).

Varför skall Storbritannien lämna EU?

Torsdagen den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning, där befolkningen i Storbritannien ombads rösta: FÖR eller EMOT ett utträde ur EU. Andelen som röstade FÖR ett utträde ur EU uppgick till 52%. Detta blev då starten på Brexit

Vad innebär Brexit – några av de stora frågorna i utträdesavtalet:

  • Hur mycket pengar skall Storbritannien betala EU för ett utträde?
  • Vad händer med medborgarna från Storbritannien som är bosatta i andra EU-länder – samt; vad händer med andra EU-medborgare som bor i Storbritannien ?
  • Hur man undviker återinförandet av en fysisk gräns mellan Nordirland och Republiken Irland vid utträdet ur EU ?
  • Hur kommer flödet av varor och tjänster att påverkas av utträdet ur EU ?

Vilka alternativ på utträdesavtal finns ?

Videon nedan förklarar på ett grafiskt och pedagogiskt sätt de olika alternativen för Brexit:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer nu ?

Sedan omröstningen 2016 har diskussionerna och spekulationerna kring utträdet varit många. Och hur utfallet blir beror helt på politikerna. I bästa fall landar de mjukt och i värsta fall blir det omröstning, vilket i sig skulle inskränka demokratin. Kom ihåg att 52 procent av de som röstade FÖR ett utträde ur EU. Återstår att se hur utfallet blir.

 

Källor: BBC.com / Theguardian.com / Dn.se / DI.se /  Europa.eu / Youtube.com / Wikipedia.org

Bildkälla: Unsplash.com

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code