spedi_se_annons
Blogg Nyheter

Rekord i Los Angeles

När folk på en containerterminal pratar om ”omsättning” handlar det sällan om pengar

Omsättning i en containerterminal handlar om lastade och lossade enheter. Inte TEUs, eftersom det i praktiken tar lika lång tid att hantera en 20’are som en 40’are. Ett lyft är ett lyft.

Omsättning är viktigt. Det är tid. Och vad tid är, det vet vi alla. Så att ha en hög omsättning för en hamterninal och ett fartyg är viktigt, och en av de saker man grälar om mest. ”Kranen är för långsam” säger man från fartyget eller fartygsagenten. ”Er last är komplicerad och går inte att hantera fort” säger man från terminalen. Troligen har båda rätt. Men mycket görs att lösa båda problemen.

Många rederier är mycket tveksamma till falk och opentop-containers, utanför profilen. De betyder att man måste lyfta försiktigt, därmed långsamt. Ibland måste man ha specialutrustning som tar tid att montera och demontera från kranen.

Flödet av containers innan lastning och efter lossning är också viktigt. Kranen skall inte behöva vänta medan man tar bort lossade containers från marken, allt måste ske i ett, utan stopp. Kranföraren skall vara van och snabb, får inte tveka. Men givetvis inte skada eller tappa containers. Ja, ni vet hur det kan låta. Jobba snabbare och mera rätt!

Port of Los Angeles har just rapporterat ett världsrekord i antal hanterade enheter på ett och samma fartyg. 24846 TEU. Varför man anger TEUs är förstås just av ovan nämnda anledning. Men vi återkommer till det.

Maersk Evora, med en officiell kapacitet om 13600 TEU, lossade OCH lastade totalt 24846 TEU under ett hamnuppehåll på 128 timmar.

Det skulle alltså bli 194 TEU per timme.

Men som sagt ovan, antalet TEUs är inte så intressant. Vi vill ju veta enheter. Det vet vi inte. Men vi kan gissa. Minst två tredjedelar av lasten är 40′. Då blir omsättning 16564 enheter; 129 per timme. Hur många kranar har man haft? Svårt att veta, men titta på bilden ovan. Längst ner till höger har vi en av de lite äldre båtarna, som är lite mindre. Där har man fyra kranar samtidigt. Och faryget näst längst upp till höger ser ut att vara mer av en storlek vi talar om, där man arbetar med sex kranar.

Det går aldrig att jobba med sex kranar hela tiden. Det behövs mellanrum mellan kranarna och ibland är lasten sådan att det inte fungerar. Men om vi säger att man i genomsnitt har använt fem kranar under de 128 timmarna, då  man alltså hanterat 25 enheter per timme och kran. Siffran blir inte alls lika imponerande. Det är vad vi brukar räkna med i Göteborg. Per kran och timme alltså.

Det som är imponerande däremot är att man lossar ALLA containers båten har kapacitet och att man lastar tillbaka ALLA igen. Det måste ha varit en specialresa för att hämta hem tom-containers från Los Angeles till asiatiska hamnar. Imponerande också: Var har alla dessa tomcontainers stått som man lastat? Och hur har rederiet låtit det bli en sådan enorm överkapacitet av tomenheter i Los Angeles? Dessa måste med all säkerhet varit saknade någon annan stans…

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code

2 Kommentarer

  • …..men visst beror det på kranskötarens skicklighet hur många enheter per timma som hanteras

    Jag erinrar mig kollossande fartyg i Malmö hamn på 60-talet med s.k brokran. Det var speciellt en kranskötare som utmärkte sig. Skopan gick aldrig i raka vinklar.från lastrummet till kolhögen.och v.v
    När skopan befann sig 25 meter från fartyget lät han skopan falla. Det var livsfarligt att uppehålla sig på landsidan av luckan när skopan kom farande ned i lastrummet Och när den hivades upp full av kol hade krankorgen redan ändrat färdriktning och var på väg till kolhögen när skopan med nöd och näppe klarade sig från att slå i luckkarmen. En sådan kranskötare var guld värd och lossade ett fartyg dubbelt så snabbt som en ’vanlig’ krangubbe. Tid var pengar även på den tiden !

  • Ja, bryter man ner siffrorna, så är de inte så märkvärdiga som de ser ut. USA är en 40ft marknad och jag tror att andelen 40ft var ännu större, kanske 90%.
    De lastade enheterna är säkerligen till övervägande delen också 40ft. Tomma enheter hanteras i regel sammankopplade 2 och 2 (i varje fall i Europa men kanske inte i USA där man huvudsakligen hanterar direkt till / från chassier i stället via kaj.)
    Vidare har man 2 man i varje kran för att undvika pauser och ärenden dit man icke kan skicka någon annan. Man lossar och lastar samtidigt så långt möjligt beroende på destination, vikt och lastplan dvs kranen går sällan utan last varken från eller till fartyget.