spedi_se_annons
Intervju

Pia Berglund – VD på branschorganisationen Svensk Sjöfart

Spedi.se har haft nöjet att prata lite med Pia Berglund, VD på branschorganisationen Svensk Sjöfart.

 

Om Pia | Född 1970. Uppväxt i Västerås, därefter varit bosatt i Stockholm, Norrköping, Göteborg, London och Lissabon.

Familj | Man och två barn (13 och 15 år)

Utbildning | Speditionsutbildning, Logistik och samhällsekonomi samt en Jur. kandidatexamen

På Fritiden | Att vara i skogen, plocka svamp, promenera cykla m.m. Medlem sedan 15 år i en bokcirkel. Skidåkning.

En dold talang som inte många känner till | Rugbyspelare i min ungdom!

Viktigast på agendan just nu | Svensk Sjöfart är en förening och håller i veckan sitt årliga föreningsmöte. Det är alltid en ynnest att träffa våra innovativa företagare. Utöver det arbetar vi aktivt med miljö- och klimatfrågorna. Sjöfartens FN-organ håller sitt årliga miljömöte i juli i år och vi hoppas att vi där lyckas hitta en tydlig väg framåt för sjöfarten. Nu ägnar vi mycket tid åt att övertala kollegor i andra länder att det går att kombinera miljö- och klimatnytta med affärsnytta.

Jag fick tidigt sommarjobb på dåvarande Asea (numera ABB) på deras speditionsavdelning och fastnade snabbt för transporter och spedition

Vi tar det ifrån början

Jag är uppväxt i Västerås och fick tidigt sommarjobb på dåvarande Asea (numera ABB) på deras speditionsavdelning och fastnade snabbt för transporter och spedition. Jag jobbade sedan ett antal år som just speditör hos olika stora transportköpare. Sedan läste jag Logistik och Samhällsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och därefter Jur. kand vid Stockholms Universitet. Jag visste hela tiden att jag ville jobba med internationella transporter och läste just sjörätt vid universitet.

Efter skolan fick jag jobb på dåvarande Sjöfartsinspektionen vid Sjöfartsverket som föreskriftsjurist. Ganska snabbt fick jag jobba med internationella förhandlingar inom EU och IMO. Mitt jobb var att ta fram svenska förhandlingspositioner bla. genom samråd med mina nuvarande kollegor på Sveriges Redareföreningen. Jag skötte också förhandlingar inom FN:organet för sjöfarten IMO och inom EU. Efter 10 år provade jag på att sedan jobba som nationell expert vid EU:s sjöfartsorganisation EMSA i Portugal. Jag arbetade där med luftföroreningsfrågor och var bla med i framtagandet av det s.k. svaveldirektivet. Jag stannade i två år vid EMSA innan jag kom hem igen. Efter en kort tid tillbaka blev jag tillfrågade om jobbet som VD på Sveriges Redareförening (som vi hetta till 2015). Jag har alltid tyckt om att ta mig an frågor ut olika synvinklar och att få möjlighet att göra det från industrin syn lockade mig verkligen. Svenska rederier ligger i framkant både i säkerhet, miljö- och sociala frågor så det är en ynnest att få representera dem.

 

Mitt jobb är att underlätta vardagen och möjligheterna för våra medlemsföretag

Jobbet på Svensk Sjöfart

Mitt jobb är att underlätta vardagen och möjligheterna för våra medlemsföretag. Våra rederier äger ca. 375 fartyg som opererar på världshaven. Tyvärr har förutsättningarna för våra rederier varit tuffa under lång tid. Idag är endast ca. 25-30 % under svensk flagg. Detta beror på att det hittills inte varit konkurrensmässigt att äga och operera fartyg under svensk flagg. Under 2016 fick vi äntligen en pusselbit på plats för att återigen kunna växa även under svensk flagg och det är den s.k. tonnageskatten(not). Detta är en grundförutsättning för att vi ska ha en svensk handelsflotta i Sverige. Vi har idag enbart 92 handelsfartyg under svensk flagg och detta är det lägst någonsin.

Vi jobbar ihop med våra sjöfackliga parter i Sjöbefälsföreningen och SEKO Sjöfart i ett samarbete som heter Blå Tillväxt. Detta har varit en förutsättning för att vi ska få långsiktiga villkor för Svensk Sjöfart.

Utöver dessa s.k. ramvillkor är miljö- och klimatfrågor stora även inom sjöfarten. Sjöfarten har de senaste åren antagit ett stort antal regelverk ex. vad gäller svavelhalt i bränsle, utsläpp av toalettavfall, barlastvattenrening m.m. Sjöfarten ska ta ansvar för sina utsläpp och vi jobbar nu aktivt på alla nivåer för att hitta bra tekniska men också ekonomiska hållbara lösningar. Här har våra rederier gått i förkant och rankas idag som etta i världen både vad gäller miljö- säkerhet och sociala villkor. Mitt jobb att se till att det också lönar sig ekonomiskt i form av ex. morötter. Vi är här starkt kritiska till den totala avsaknaden av morötter för miljönytta inom sjöfarten.

Det finns så otroligt många duktiga unga tjejer idag. Jag tycker att kvinnor som lyckats behöver visa att det är möjligt och att lyfta fram andra kvinnor.

Det finns fler som heter Johan än vad det finns kvinnor på svenska VD-poster. Hur går dina tankar kring det?

Tyvärr är det inte bättre inom sjöfarten. Som kvinna tycker jag det är tråkigt så klart men samtidigt är jag förhoppningsfull och tror att det kommer att lösa sig med tiden. Det finns så otroligt många duktiga unga tjejer idag. Jag tycker att kvinnor som lyckats behöver visa att det är möjligt och att lyfta fram andra kvinnor. Jag är medlem i WISTA (Women in Shipping and Trading Association) där vi aktivt jobbar med denna typ av frågor. Men i sammanhanget vill jag också lyfta att svenska arbetsplatser bör bli mer jämställda inom alla områden dvs. även vad gäller anställda av olika bakgrund. Här tror jag vi i sjöfarten ligger före med våra multinationella besättningar.

Sjöfarten transporterar idag ca. 90 % av allt gods i världen och kommer fortsatt att göra så. Resan framåt kommer att bestå av att bli mer gröna och klimatsmarta

Din bild av shippingbranschen om 10 år

Sjöfarten transporterar idag ca. 90 % av allt gods i världen och kommer fortsatt att göra så. Resan framåt kommer att bestå av att bli mer gröna och klimatsmarta. Tiotusenkronorsfrågan just nu är vilket bränsle som våra fartyg kommer att köras på i framtiden. Våra rederier prövar just nu batterier, flytande naturgas och metanol. Vi står inför den största omställningen sedan segelfartygens dagar.

Sedan tror vi liksom andra branscher att digitaliseringen kommer att påverka vår bransch i form av olika autonoma fartyg. Men vi behöver också fundera på vad digitaliseringen innebär för handeln. Vad kommer att transporteras över världshaven när 3D-skrivarna kommer. Detta är en typen av frågor vi funderar på.

 

Fotnot: Tonnageskatten är en alternativ bolagsskatteform för just rederier som finns i nästan alla EU-länder. Den ger rederier förutsättningar att återinvestera kapital på ett mer förutsägbart sätt.

Bildkälla: Pressbild | Sweship.se

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code