spedi_se_annons spedi_se_annons
Inrikes Nyheter

Nykter sjöfart i februari

Under februari månad kommer kustbevakningen att öka antalet nykterhetskontroller på sjön. Kontrollerna riktar sig främst mot yrkessjöfarten och samtliga kuststaioner kommer att delta i pådraget, meddelar kustbevakningen via ett pressmeddelande.

De ökade kontrollerna kommer främst att riktas mot större fartyg som anlöper svenska hamnar under februari månad.

Under pådraget har Kustbevakningen fortsatt beredskap för att bekämpa oljeutsläpp och genomföra sjöräddningar, vilket kan innebära omprioriteringar i händelse av larm.

Foto: Kustbevakningen.se

Blev du hjälpt av detta inlägg?