spedi_se_annons
Blogg

Nya slussar i Trollhättan?

Slussarna i Göta Älv är gamla och behöver bytas. Nu vill kommunerna runt Vänern att bytet tidigareläggs

Trafikverket har lämnat ett förslag på tidigareläggande för bygget av nya slussar i Trollhättan. Det går ju inte att låta bli att undra om den ena handen inte vet vad de andra gör. Det var ju inte så länge sedan man beslutade att Göteborg hade ensamrätt på Göta Älv när man lät staden bygge en lågbro, med begränsningar i öppnandet för fartyg som skall upp i älven, och till kommunerna kring Vänern.

Det vill säga att man har redan aktivt valt att permanenta en fördyring av en resa från Göteborg till Vänern, framförallt i tid, men också i begränsningar till fartygsstorlekar. Vore det inte då bättre att låta dessa transporter gå med lastbil eller kanske allra helst, inte alls i framtiden? Istället för att lägga en massa pengar på slussar som kanske aldrig kan användas? För kommunerna längs Göta Älv och Vänern vore det förstås bättre om man byggde en bro som krävde färre öppningar, och därmed bättre flöde av sjöfarten. Det hade givetvis också varit bättre för göteborgarna, som slipper väntetider då bron öppnas. Men vad vet väl jag om det?

De fartyg som idag trafikerar Göta Älv är av sk Vänermax-typ, dvs största storleken som får plats i slussnara i Trollhättan. Varuslagen är mestadels trävaror till pappersbruken men ibland också bulklaster, både bränslen men också kemikalier till idustrin. I några fall skulle detta kanske kunna köras på lastbil, men då varorna inte produceras i Sverige, skulle en omlastning troligen bli allt för dyr. Göteborg kan inte hantera dessa laster, så omlastningar hade troligen fått ske i andra hamnar, närmast troligen Varberg. Troligen skulle omlastning till nytt, mindre fartyg, inte göra det ekonomiskt möjligt att genomföra dessa transporter. Idag går det mellan två och fyra fartyg per dygn i Göta Älv med passage i Göteborg.

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code