spedi_se_annons
Blogg Nyheter

Nu har de nya reglerna för cabotage trätt i kraft

Regeringen beslutade tidigare i år en ändring av reglerna om ansvar vid överträdelser av EU:s cabotageregler* för lastbilstrafik. Beslutet underlättar för bötfällning om en transportör överträder EUs bestämmelser om de maximalt 3  tillåtna inrikestransporterna under 7 dagar.  Samtidigt anpassas reglerna om dagens beställaransvar* för den som beställer en godstransport.

Huruvida detta kommer att stävja de otillåtna inrikesdragningarna återstår att se. Personligen tror jag inte lösningen ligger i lagar och regler utan i standardisering av system och rutiner. Alla människor är kreativa, inte minst transportörer och chaufförer, som alltid tycks finna hål i de lagar och regler som sätts upp. Först när HELA branschen, i alla led, arbetar utifrån en helt digital blockchainplattform* tror jag att man kan råda bot på dessa otillåtna inrikesdragningar.

 

*Cabotage | är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser. Internationella lagar tillåter oftast inte att denna typ av tjänster utförs utan ett speciellt tillstånd.

*Beställaransvar | När yrkesmässig trafik har bedrivits utan tillstånd, och den som slutit avtal om transporten, för egen eller annans räkning, känt till eller haft skälig anledning anta att tillstånd saknades. Beställningen ska ha gjorts yrkesmässigt. Straffet är böter eller fängelse i upp till ett år.

*Blockchain | Är en distribuerad databas, där varje nod automatiskt verifierar ändringar och tillägg som görs på någon av de andra noderna. Den ursprungliga blockkedjan utgör basen för den elektroniska valutan bitcoin. Sedan bitcoin introducerades 2009 har ett flertal alternativa blockkedjor publicerats experimentellt.

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code