spedi_se_annons
Nyheter

Enad japansk front

Sammanslagningen av de japanska container-rederierna presenteras under namet ONE och fördelningen mellan dem tillkännages

K Line, MOL och NYK har ju bestämt att slå sina påsar ihop. Det presenterades redan i höstas. En lång granskningsprocess pågår fortfarande kring hur sammanslagningen kan ske. Framförallt amerikanska konkurrensmyndigheter har haft åsikter.

I slutet av maj i år presenterades mer om hur sammanslagningen av de tre bolagen skall gå till. Till att börja med skall ett nytt holdingbolag, med säte i Singapore, etableras, med lokalkontor i Hong Kong, London, Richmond i USA och i Sao Paulo.

NYK skall äga 38%, MOL och K Line 31% vardera, och etableringen beräknas vara klar första juli i år, men operation planeras börja först första april nästa år.

Man skall arbeta under namnet ONE, Ocean Network Express.

 

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code

1 Kommentar

 • Varför bildar japanerna ett gemensam bolag att agera på marknaden ? Jo, primärt för att spara pengar. Trots alla upp-tänkliga besparingar som gjorts – inte bara av japanerna var för sig, utan över hela linjen aktörer, har det blivit feta, röda siffror, Ett samgående ’merger’ skulle göra det möjligt att skicka hem 2/3-delar av de tre japanernas samlade landbaserade personalstyrka och här ligger mycket pengar och väntar.
  En annan anledning är att den alliansform – som med EU’s konkurrensmyndigheter fick grönt ljus – inte räcker. I dessa allianser, 2M, THE Alliance och Ocean Alliance får endast byte av lastutrymme i alliansmedlemmarnas fartyg och utökande av antalet direkthamnar och t ex turlistefrågor diskuteras. Skulle man sätta en gemensam prislapp på en förbättrad service och byta kundregister med varandra – då väntar dryga böter för brott mot EUs antitrustlagar (och det är inte fråga om 10.000 USD utan snarare10 miljoner USD). Japanerna har inte kunnat tala med varandra om sådana frågor som enskilda medlemmar i THE Alliance. Man förväntas ligga kvar i THE Alliance även efter bildandet av ONE
  (Ocean Network Express), men med den väsentliga skillnaden att nu kan man gå fram med en gemensam approach
  inom sin allians. Dock gäller fortfarande att ONE inte får tala ’ekonomi’ med de andra i alliansen.
  Man kan med fog misstänka att topparna i resp. linjerederi träffas under ljusskygga förhållanden för att diskutera
  förbjudna ämnen. Alltför ofta bekantgöres diverse frakttillägg överraskande samstämmigt och det ser ut som om sådana tilltag noga ventilerats.i förväg. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur man går tillväga.

  Genom de ’mergers’, som nyligen ägt rum, har linjerna tagit ett steg närmare – och visat EU – att alliansstuket har sina svagheter och att EU borde släppa linjerna fria att utöva sina trafiker, så att man slipper ’sitta i fuktiga källarvalv på hemliga adresser’ och komma överens om hur trafiken skall bedrivas. Det finns ingen anledning att befara allvarliga kartellbildningar då kampen om marknadsandelar alltid kommer att se till att den fria konkurrensen lever.