spedi_se_annons
Blogg Nyheter

Danmark på sjunde plats

Det är alltid svårt att mäta rederiers storlekar. Det blir troligen lite enklare att mäta hela nationers

Mäter man brutto-tonnage, dvs volymen på alla täcka utrymmen ombord på ett fartyg, så blir det kanske enklare. Detta är visserligen på vissa sätt ett sämre mått än netto-tonnaget, som är volymen på utrymmen avsedda för last.

Den danska lobbyorganisation Danske rederier, har i en undersökning kommit fram till att Danmark hamnar på sjunde plats med 60 miljoner bruttoton. Dvs det totala tonnaget under dansk flagg.

Enligt undersökningen kommer Grekland först med 155 miljoner bruttoton, däre feter Japan, Kina, Singapore och USA. Man har bara listat de tio största länderna, vilket ger Tyskland en sjätteplats och Storbritannien på en tionde.

 

Kommentarer

kommentarer

Lämna en kommentar

Change the CAPTCHA code